สพป.อุดรธานี เขต 2 ดำเนินการจัดสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์  2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ประธานคณะกรรมการอำนวยการกลาง ประจำสนามสอบ สนามสอบที่ 2 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี พร้อมด้วย นายสมาน บุญจะนะ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ประธานคณะกรรมการกลางสนามฯ และ ดร.ศุภชัย โถบำรุง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2  รองประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบฯ  ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยในการดำเนินการจัดสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
        สนามสอบโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี มีห้องสอบทั้งหมด 39 ห้องสอบ จำนวน 11 กลุ่มวิชาเอก จำนวนผู้มีสิทธิสอบ 973 คน