ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะกรรมการดำเนินการสอบฯ พร้อมติดตามการดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ประดู่ นามเหลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นางสาวราตรี นามจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 โดยมี นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธาน สนามสอบโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด และได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะกรรมการดำเนินการสอบฯ พร้อมติดตามการดำเนินการสอบแข่งขัน พร้อมทั้งได้กำชับให้ดูแลความเรียบร้อย หากพบความเสี่ยง ปัญหา หรืออุปสรรค ให้รายงานสถานการณ์ต่างๆ ให้ทราบโดยทันที ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด