สพป.ระยอง เขต 1 ต้อนรับนายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วยจังหวัดระยอง

6 กุมภาพันธ์ 2565 นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะติดตามการจัดสอบ (ภาค ก และ ภาค ข)  ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.
ปี พ.ศ.2564  สนามสอบจังหวัดระยอง ซึ่งมีจำนวน 5 สนามสอบ ผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 2,080 คน
โดยมีนายสุพรรณ  หารธุจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
นายยงยุทธ สายสุด  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 และ
นายโอฬาร บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระยอง ให้การต้อนรับ  การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด การสอบครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการ
เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 (covid – 19)  อย่างเคร่งครัด