สพป.ระยอง เขต 1จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.
นางช่อชะบา ชื่นบาน ผอ.สพป.ระยอง เขต ๑ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพป.ระยอง เขต ๑ น้อมใจร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าไทยสีม่วง อันเป็นสีเทียบเคียงกับสีหลักประจำพระองค์ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ บริเวณลานหน้าเสาธง สพป.ระยอง เขต ๑