สพป.ระยอง เขต 1 เป็นเจ้าภาพการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดระยอง

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัดระยอง โดยมีผอ.สพม.ชลบุรี ระยอง ผอ.สนง.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง ผู้แทนผอ.สพป.ระยองเขต 2 ผู้อำนวยกลุ่มอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคุรุสภา สพป.ระยอง เขต 1