สพป.ลพ. เขต 1 “Big cleaning day”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จัดกิจกรรม “Big cleaning day” ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีการฉีดน้ำล้างทำความสะอาดถนนและพื้นที่บริเวณภายในหน่วยงาน และในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อร่วมกับทางจังหวัดป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพิ่มความชุ่มชื่นและลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน