สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการส่งมอบเอกสาร การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปี 2561 แก่ สทศ.

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายแดง จันทรวิวัฒน์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ได้ดำเนินการส่งมอบกล่องกระดาษคำตอบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้กับสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) การดำเนินการเป็นด้วยความเรียบร้อย