สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.20 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตา นำข้าราชการและบุคลากร ร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา และนำกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต แสดงสัญลักษณ์ เพื่อขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาล ในเขตพื้นที่การศึกษา จากนั้นได้พบปะแจ้งข้อราชการและภารกิจงานสำคัญของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3