ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net ป.6 และ ม.3 กลุ่มลุ่มน้ำยัง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-Net ป.6 และ ม.3 กลุ่มลุ่มน้ำยัง พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และนายกรุงศรี ศิริปะกะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ โดย นายศักดิ์ชัย บุญภิละ ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาลุ่มน้ำยัง กล่าวรายงาน มีคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ร่วมโครงการ มอบเกียรติบัตรให้กับคณะผู้บริหาร คณะครูวิทยากร และได้พบปะเยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด