คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของ รมว.ศึกษาธิการ โรงเรียนสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2

        วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ และ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล พร้อมด้วย นายธนากร ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของ รมว.ศึกษาธิการ ระยะที่ 1 โดยมี นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ร่วมติดตามการดำเนินการตามนโยบาย “โรงเรียนคุณภาพของชุมชน” ณ โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา)