สพป.อุดรธานี เขต 2 มอบรางวัลเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์

        วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มอบโล่และเกียรติบัตร รางวัลเชิดชูเกียรติ แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ สพฐ. และ ระดับนานาชาติ ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2