สพป.สระแก้ว เขต 1 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีส้ม (สูตรสำหรับเด็ก)สำหรับนักเรียนอายุ 5-11ปี จังหวัดสระแก้ว

วันอังคาร ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ผู้แทนกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน ในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีส้ม (สูตรสำหรับเด็ก) สำหรับนักเรียนอายุ 5-11ปี ณ โรงเรียนบ้านวังบูรพา อำเภอวังน้ำเย็น ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนอายุ 5 – 11ปี ในโรงเรียนแห่งแรกของ อ.วังน้ำเย็น โดยมี นายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอวังน้ำเย็น ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พบปะ พูดคุย ให้ความเชื่อมั่น กับผู้ปกครอง และให้กำลังใจนักเรียนในครั้งนี้ด้วย