สพป.อุดรธานี เขต 2 พัฒนารองผู้อำนวยการโรงเรียน

     วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการพัฒนารองผู้อำนวยการโรงเรียน ในการนี้ ดร.ศุภชัย โถบำรุง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นคณะวิทยากระบวนการ ร่วมกำหนดแนวทางการทำงานและเสริมสร้างพลังการทำงานของเครือข่ายรองผู้อำนวยการโรงเรียน ณ ห้องประชุมผาแดง สพป.อุดรธานี เขต 2