โรงเรียนสะพานที่ 3 ต้นแบบโครงการ English for All พบนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ชั้นล่างหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาลที่ นางดลนภา ท้วมยัง ผู้อำนวยการโรงเรียนสะพานที่ 3 ในฐานะผู้แทนโรงเรียนต้นแบบโครงการเด็กไทยพูดอังกฤษได้ (English for All) พร้อมด้วยเด็กหญิงณัฐรินีย์ พรมส้มซ่า หรือน้องนิชา นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ได้เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ( คสช.) ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยก่อนการประชุม นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้นำผู้อำนวยการโรงเรียนและนักเรียนในโครงการเด็กไทยพูดอังกฤษได้ (English for All) จาก 4 ภูมิภาค พบปะ พูดคุย นำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการเด็กไทยพูดอังกฤษได้ (English for All) ซึ่งได้รับการชื่นชมจากนายกรัฐมนตรี โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในปีการศึกษา 2562 จะขยายอีก 20 โรงเรียนในแต่ละภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพของรัฐบาล เพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนคุณภาพในด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารต่อไป