นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมประชุมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2565 เพื่อรับมอบนโยบาย

เวลา 07.30-09.00 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ร่วมประชุมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 6/2565 เพื่อรับมอบนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ หลังจากนั้นได้ประชุมทีมบริหาร ผู้อำนวยการกลุ่มและประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อประชุม ปรึกษาหารือข้อราชการเพื่อพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมแพรวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1