นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมนิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการ ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายสุริยะ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมนิเทศ ติดตามและประเมินผลโครงการ ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ ห้องประชุมโปงลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1