ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตัวแทนสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 ศูนย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตัวแทนสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 ศูนย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 โดยมี ดร.ประดู่ นามเหลา ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ นายสกล ไชยธงรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะข้าราชการครู และคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมวิทยากรโดย ดร.วิรัลพัชร นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด