สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับการตรวจราชการ ติดตามเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของ รมว.ศึกษาธิการ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมรวมใจชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นางสาวลิลิน ทรงผาสุก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ.และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดกาศึกษาให้มีประสิทธิภาพในประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของ รมว.ศึกษาธิการ โดยมี นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และนายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สพม.ชัยภูมิ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ พร้อมนี้ นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้มอบหมายให้ นางนงเยาว์ เลิงนิสสัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง