สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 13 สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการ”พาน้องกลับมาเรียน” และ โครงการโรงเรียนคุณภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย น.ส.อุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน น.ส.สมลักษณ์ วิจบ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา,นางวนาลิน ขามเกาะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 13 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย น.ส.ลิลิน ทรงผาสุก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และ น.ส.สุพัฒตรา วัลย์เครือ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ในการตรวจติดตาม โครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” และโครงการโรงเรียนคุณภาพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง  4 เขต จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2,3,ผอ.สพม.ชัยภูมิ,รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่มและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1