ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ที่กักตัวในโรงเรียน พร้อมมอบเงินช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วย นายประเสริฐศักดิ์ เหินไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบ้านบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ที่กักตัวในโรงเรียนเนื่องจากนักเรียนเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมมอบเงินช่วยเหลือนักเรียน ที่กักตัวในโรงเรียน เป็นเงินสดจำนวน 10,000 บาทพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น จำนวน 5,000 บาท และช่วยเหลือนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 19 ราย รายละ 1,500 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ รวมทั้งสิ้น 43,500 บาท

มัสนี บาดง
Latest posts by มัสนี บาดง (see all)