ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 รอบ 1 ปี

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2 เป็นประธานคณะกรรมการ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2 รอบ 1 ปี ณ ห้องประชุมศูนย์บริการท่าตูม-ชุมพลบุรี อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยในการประเมิน มีผู้เข้ารับการประเมิน ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 12 คน และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 คน รวม 14 คน

ภายหลังเสร็จสิ้นการประเมิน ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 ได้ชื่นชมการนำเสนอการปฏิบัติงาน พร้อมมอบแนวทางเพิ่มเติม เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา และคุณภาพของผู้เรียน ให้ก้าวหน้าต่อไป

มัสนี บาดง
Latest posts by มัสนี บาดง (see all)