สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิสว่างพุทธธรรมสถาน ได้นำเจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิสว่างพุทธธรรมสถาน อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ นำเจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ บริเวณภายในและภายนอกอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หอประชุมสายทองสายธารธรรม อาคารโนนทรายคำ หอประชุมโนนทรายคำ โดยมี นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดี ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วย นายพลาวุธ ชัยสงคราม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ให้บุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มีความปลอดภัยในการทำงาน จึงขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้