สพป.เชียงใหม่ เขต 3 จัดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดสอบประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายรตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่