สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายการศึกษา