สพป.อุดรธานี เขต 2 หลอมใจรัก “ตรุษจีน วาเลนไทน์ In Love”

          วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “หลอมใจรัก ตรุษจีน & วาเลนไทน์ In Love” กิจกรรมดังกล่าว นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ได้ร่วมทำกิจกรรมฝึกประสบการณ์ในการทำงาน ให้สอดคล้องกับความรู้ประสบการณ์ด้านภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ให้มีความรัก ความสามัคคี ในการนี้ นายสมาน บุญจะนะ ดร.ศุภชัย โถบำรุง และนายวิรยุทธ ชัยดินี  รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศและความสัมพันธ์อันดีภายในหน่วยงาน