สพป.สระแก้ว เขต 1 การประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2565

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเสมาสระแก้ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว