ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วย คณะ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ม.3 โดยดำเนินการสอบในวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 การสอบเป็นไปตามความสมัครใจ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/งาน และศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าสอบ กรรมการ ผู้ดำเนินการสอบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน

มัสนี บาดง
Latest posts by มัสนี บาดง (see all)