สพม.เลย หนองบัวลำภู จัดสอบ O-NET ม. 3 ปีการศึกษา 2564

นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เปิดเผยว่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู จัดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 19 ศูนย์สอบย่อย 187 ห้องสอบ ผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 4,490 คน โดยบริหารการจัดสอบตามแนวปฏิบัติกรณีการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถาบันส่งเสริมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

…………………………………………………..

ขอขอบคุณภาพข่าวจาก ศน.ปทิตตา เยี่ยมหาร

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

https://drive.google.com/drive/folders/1-jXdx1wrYMA2acT2OxGfdogAoWDzZSAx?usp=sharing