สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวพนักงานราชการทั่วไป

นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนและพี่เลี้ยง ในโอกาสมารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างปฏิบัติงานโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ณ ห้องประชุมเกียรติยศ “รัก ศรัทธา การศึกษา” สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล รับรายงานตัวพนักงานราชการทั่วไป (ครูผู้สอน) จำนวน ๑ อัตรา กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา ณ โรงเรียนวัดโคกล่าม “สิริประภาวิชาคาร” อำเภอลำปลายมาศ และพนักงานราชการทั่วไป (พี่เลี้ยง) จำนวน ๑ อัตรา โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ อำเภอลำปลายมาศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี โดยให้ข้อชี้แนะในการปฏิบัติงาน ให้ตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน มุ่งมั่นพัฒนางาน พัฒนาตนเอง และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นที่รักของผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียนและชุมชน พร้อมนี้ นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมเกียรติยศ “รัก ศรัทธา การศึกษา” สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑