โรงเรียนจัดกิจกรรมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวัน วันมาฆบูชา

โรงเรียนบ้านหนองผักโพด อำเภอลำปลายมาศ สังกัด สพป.บุรัรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายประนอม วีระนันทสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน จัดกิจกรรมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวัน มาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ วัดบ้านหนองผักโพด  สามเขย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองผักโพด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายประนอม วีระนันนทสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในโรงเรียนบ้านหนองผักโพด ร่วมกันจัดกิจกรรมร่วมทำบุญ ฟังธรรมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พร้อมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยทำความสะอาดบริเวณวัดบ้านหนองผักโพด สามเขย เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดบ้านหนองผักโพด สามเขย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ วันนมาฆบูชา  ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพุธที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓  เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่พระภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย และเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์เป็นครั้งแรก