สพป.อุดรธานี เขต 2 เปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จำนวน 3 หน่วย  ประกอบด้วยหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนบ้านนาฝาย หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร และหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน  112  คน ผู้อำนวยการลูกเสือและ ผู้กำกับลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 6 คน ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี