วันครู เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาชำนิ ประจำปี ๒๕๖๕

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรมงาน วันครู เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษาชำนิร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชำนิ จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอนทำให้เราเติบโตอย่างมีคุณภาพ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เขตพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มชำนิร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชำนิ ได้จัดงานวันครูอำเภอชำนิ ประจำปี ๒๕๖๕ “พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต” เพื่อรำลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ ที่ได้อบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่ยังเล็ก ทำให้เราเป็นคนดี มีการศึกษา เติบโตอย่างมีคุณภาพ อีกทั้งความรู้ด้านวิชาการ ประสบการณ์ เป็นอาชีพที่มีความเสียสละเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติอย่างยิ่ง เพราะเป็นพื้นฐานการบ่มเพาะเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในพิธี นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมนี้ได้มอบรางวัลและเกียรติบัตรดีเด่นแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มอำเภอชำนิ โดยมี นายสมบูรณ์ เทพศรัทธา ศึกษานิเทศก์ ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งในการจัดงานได้ปฏิบัติภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด