สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดอุดรธานี  โดยมี นายพรชัย โพคันโย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี