สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมติดตามการรายงานข้อมูลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น ผ่านระบบ ZOOM

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางกัญจนา สัตตรัตนำพร รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมประชุมติดตามการรายงานข้อมูลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ ZOOM Meeting ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1