ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านโคกก่อ

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 และให้กำลังใจ ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกก่อ ที่เข้ารับการประเมิน ณ โรงเรียนบ้านโคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม