โรงเรียนบ้านริมใต้คว้าแชมป์ภาคเหนือ วิ่ง 31 ขา 3 ปีซ้อน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคเหนือ ในการแข่งขันสพฐ. เอพี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ณ สนามกีฬาเทิดพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่  26 มกราคม 2562 ด้วยสถิติ 08.75 วินาที จากนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน 50 ทีม ได้เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป โดยทางโรงเรียนบ้านริมใต้คว้าแชมป์ภาคเหนือปี้นี้ 3 ปีซ้อน และได้รับการสนันสนุนจาก บ.นัติมอเตอร์ จำกัด

การแข่งขัน สพฐ.- เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปีที่ 14ภายใต้แนวคิด “กีฬาเยาวชน สร้างความสามัคคี สร้างผู้นำ” เฟ้นหาทีมเยาวชนไทยทั่วประเทศที่มีความสามัคคี ผูกขาวิ่งประชันฝีเท้าด้วยความพร้อมเพรียงและรวดเร็ว จำนวน 30 ทีมจาก 4 ภาค ผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ระดับประเทศ ลุ้นคว้าแชมป์ประเทศไทย ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นเกียรติแก่ตนเอง สถานศึกษา และวงศ์ตระกูล

ทีมโรงเรียนบ้านริมใต้ ประกอบด้วย นายสายัญ  กันธิยะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้ฝึกสอนประกอบด้วย  1.นายดนุดิจ  สายเกิด  2.นายประดิษฐ  ชัยสาร 3.นายพิสันต์  จันต๊ะพิงค์  นักกีฬาจำนวน 35 คน ประกอบด้วย 1.เด็กหญิงอัยริษา  ไชยยศ 2.เด็กหญิงอรทัย  อุดมทรัพย์ 3.เด็กชายจักราวุธ ชาญวิเศษ 4.เด็กชายศิวกร  วงค์หาร5.เด็กชายนฤเบศ สุรินทร์ 6.เด็กหญิงรมยกร คุณหาร 7.เด็กชายณัฏฐพล คำหวาย 8.เด็กชายกีรชกรณ์ ศิระณุวัฒน์ 9.เด็กชายกตัณน์ นรสิงห์ 10.เด็กชายเทพฤทธิ์ คำศรีพล 11.เด็กชายปฏิภาณ สายปัญญา 12.เด็กชายสราทิศ โทผาวงษ์ 13.เด็กชายธีรภัทร แสนบาง 14.เด็กชายผดุงพงษ์ มอนอัฐ 15.เด็กชายฐานพัฒน์ สายเขียว 16.เด็กชายธเนศพล จันทร์โท 17.เด็กชายรัชชานนท์ อุ่นบ้าน 18.เด็กหญิงทักษวดี วงค์แหลมทอง 19.เด็กชายนเรศ มาลอม 20.เด็กชายฌานวัฒน์ สมคำแดง 21.เด็กชายธนภัทร ชัยวุฒิ 22.เด็กชายนัฐศักดิ์ ศรีทอง 23.เด็กชายมโนมยา มโนราช 24.เด็กชายปณชัย ทิมวงศ์ 25.เด็กชายพิชชากร วรพัฒน์รัตนกูล 26.เด็กหญิงนันท์นภัส ภัทรพงค์พิทักษ์ 27.เด็กหญิงวิลาสินี ลือชา 28.เด็กชายกิติการ์ ปันต๊ะแก้ว 29.เด็กชายศิระ หมื่นเจริญ 30.เด็กชายปรเมศวร รุ่งแกร 31.เด็กชายเสฏฐวุฒิ แก้วพินิจ 32.เด็กหญิงอินทรฉัตร ปัญญาพีระพล 33.เด็กชายคณินทร์ ดีคาบาเลส 34.เด็กชายธัญพิสิษฐ์ วงค์รังษี 35.เด็กชายกีรชกรณ์ ศิระณุวัฒน์

***ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก SMM Sport และ เวปเพจ Honda 31 ขา***