ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายพรมมา พันธภิบาล ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด (ศบค.จ.รอ.) ครั้งที่ 8 / 2565 เพื่อติดตามสถานการณ์และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม พร้อมคณะกรรมการฯ คณะทำงานฯ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด