สพม.ปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียน เข้าเรียนต่อชั้นม.1 และชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 (ห้องเรียนพิเศษ)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี พร้อมด้วย นางสาวไซกะ แวและ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นางสาวนิธิรา สระโพธิ์ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางสาวพิชญานันท์ เพชรมณี นักจัดการงานทั่วไป ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียน เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (ห้องเรียนพิเศษ) ของ โรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” และ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ให้การต้อนรับ