บวชป่า มหากุศล สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม.พะเยา

บวชป่า มหากุศล สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม.พะเยา

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา จัดพิธีทำบุญบวชป่า มหากุศล สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร รองผอ.สพม.พะเยาได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ สพม.พะเยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  และร่วมทำบุญและกิจกรรมบวชป่า เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา