โรงเรียนในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 รับการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

       วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี โดยมี พันจ่าอากาศเอกวัฒนา หัสจันทร์ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอโนนสะอาด  ดร.ศุภชัย โถบำรุง และ นายวิรยุทธ ชัยดินี  รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 นายชูชัย อุดมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ปกครอง ร่วมต้อนรับ