สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประชุม SC-Operator และ SC-Action ของการบริหารจัดการระบบมาตรฐาน ความปลอดภัย (MOE Safety Center) ระดับสถานศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ห้องประชุมชินเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการประชุม SC-Operator และ SC-Action ของการบริหารจัดการระบบมาตรฐาน ความปลอดภัย (MOE Safety Center) ระดับสถานศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนเกี่ยวกับการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านความปลอดภัยของผู้เรียน และเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน