สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ห้องประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายสิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเรื่อง กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ในการเสริมสร้างคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาประจำเขตตรวจราชการ (Cluster) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Alisa Pratumpo