การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10 ณ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด ดร.อุพิษ เหมือนทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10 นำโดย นายทวี ทะนอก ผอ.สพม.กาฬสินธุ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการประเมินฯ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู และนักเรียนให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ศุภนัส เสาศิริ