สพป.นภ 2 ร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 พร้อมด้วยนายเจนภพ ชัยวรรณ รองผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 และศึกษานิเทศก์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ร่วมต้อนรับ นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาและคณะ ลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อสะท้อนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาการนิเทศติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านนามะเฟือง

https://www.facebook.com/ictnb2/posts/1806620063062341รูปภาพเพิ่มเติม