การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา นากลาง 4 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 มอบหมายให้ นายปฏิวัติ สมันต์ศรี รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา นากลาง 4 ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านฝั่งแดง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน และได้ร่วมชมกิจกรรมการประกวดการแข่งขันต่างๆ ของนักเรียนทุกกิจกรรม