สพป.ชลบุรี เขต 1 ประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 2 มีนาคม  2565 เวลา 09.00 น. นายเต็ม  เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อมอบหมายนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการแก่ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในการกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่องความปลอดภัย (MOESafety Center) โรงเรียนคุณภาพ และโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” โดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของหน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการด้วยการบูรณาการทำงานร่วมกันทุกระดับ มีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดการประชุมในครั้งนี้