ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัดฯ

ในวันที่ 3 มีนาคม  2565 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด  เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2564 ของโรงเรียนในสังกัดฯ พร้อมกับแนะนำการปฏิบัติตนในภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนวัดบ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โดยทางโรงเรียนมีความพร้อมตามมาตรการของ สบค.จังหวัดลำพูน เป็นไปอย่างเคร่งครัด ในการนี้ได้พบปะคณะครูเพื่อให้กำลังใจในการทำงาน และถือโอกาสประชุมผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อมอบนโยบายทางด้านการจัดการศึกษา