สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกล เรื่องการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น . นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นายสุวัฒน์  ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากร ในสังกัด ร่วมการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Conference เรื่องการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดี่ยวกัน ณ ห้องประชุมภูมิภักดี และห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3