ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

>>นายสมพงศ์  พรมจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเปาสามขา โรงเรียนบ้านออนหลวย โรงเรียนบ้านออนกลาง โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 และโรงเรียนวัดห้วยแก้ว พื้นที่อำเภอแม่ออน เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในโอกาสนี้ได้มอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่นักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารโรงเรียน ในการจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูล วันที่ 3 มีนาคม 2565  ณ ที่ตั้งโรงเรียน

Cr.ภาพ : นายสวัสดิ์ จันทร์ตรง