สพป.นม.5 ร่วมประชุมทางไกล เพื่อสร้างความเข้าใจการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการฯ

เช้าวันที่  8 ก.พ. 62  นายพิชิต  สอนคำแก้ว  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 พร้อมด้วยทีมบริหาร  ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกล VDO conference เรื่อง  การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา  ณ ห้องประชุมอาคารบุญพัฒนา  สพป.นครราชสีมา เขต 5